65/2011. (IV. 6.) számú határozata – Napirend elfogadása

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
65/2011. (IV. 6.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület az alábbi napirendet fogadta el:
 
1.     59/2011. (III. 28.) számú határozat módosítása (őstermelői árusítással egybekötött rendezvények Nagymaroson)
Előterjesztő: Petrovics László polgármester
 
 
 
K.m.f.
                                                    
 
         
 
             
 
    Petrovics László s.k.                             dr. Horváth Béla s.k.
       polgármester                                                  jegyző  
A kivonat hiteléül:
2011. 04. 07.