64/2015. (IV. 13.) számú határozat – Településrendezési eszközök módosítását készítő tervező megbízásáról döntés

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

64/2015. (IV. 13.) számú határozata

 

 

1. A Képviselő-testület 46/2015. (III. 30.) határozatát kiegészítve a településrendezési eszközök módosítása során a következő területet is a felülvizsgálat körébe vonja:

A temetőtől (090/1 hrsz.) az első sorompóig tartó, a 0432/8, 0432/9, 0432/10, 10931, 10989/1, 11696, 11681 hrsz-ú közutak közötti terület, Mk-4/A építési övezet.

A cél: a mezőgazdasági műveléshez szükséges gazdasági építmények elhelyezésének lehetővé tétele érdekében az építési előírások felülvizsgálata.

 

2. Egyúttal a településrendezési terv módosításának elvégzésével a beérkezett árajánlatok alapján az Origó Tervművek Kft. vállalkozást bízza meg.

A feladat elvégzésének határideje 2015. december 10. napja.

 

Felkéri a polgármestert a folyamat megindítására, és felhatalmazza a szerződés aláírására.

 

 

Határidő: 2015. április 30.

Felelős: városfejlesztési – és városüzemeltetési csoport, polgármester

 

 

 

K.m.f.

                         

 

 

Petrovics László s.k.     
polgármester                                                  

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                

 

 

A kivonat hiteléül:

2015. április 14.

 

Dr. Horváth Béla jegyző