62/2011. (III. 28.) számú határozata – Gondozási Központ módosított szakmai programja és házirendjének jóváhagyása

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
62/2011. (III. 28.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület a Gondozási Központ szakmai programját és házirendjét az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
 
Felkéri a polgármestert a dokumentumok alapján a működési engedély módosítására vonatkozó kérelem benyújtására.
 
 
Határidő:        2011. április 15.
Felelős:           polgármester, intézményvezető
Végrehajtja:  Titkárság
 
 
 
K.m.f.
                                      
 
             
 
    Petrovics László s.k.                             dr. Horváth Béla s.k.
       polgármester                                                  jegyző  
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2011. 03. 29.