65/2010. (III. 29.) számú határozata – Közterület-használati díjak módosítására vonatkozó javaslat

 


Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
65/2010. (III. 29.) számú határozata

A Képviselő-testület Müller Antalné közterület-használati díj mérséklésére irányuló kérelmére úgy dönt, hogy a közterület-használati díjak mértékét nem kívánja módosítani.

Felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse, egyúttal hívja fel a figyelmét rövidebb tartamú, illetve igényfelmérést lehetővé tevő közterület-használat lehetőségére.

Határidő: 2010. április 15.
Felelős: jegyző
Végrehajtja: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Csoport

 

 

K.m.f.

Petrovics László

polgármester

 

Dr. Horváth Béla

jegyző

 

 

 

A kivonat hiteléül:
2010. 03. 29. jkv.