66/2010. (III. 29.) számú határozata – Pszichiátriai betegek otthonába történő beutalás

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
66/2010. (III. 29.) számú határozata

 

Határidő: 2010. április 6.
Felelős: polgármester
Végrehajtja: hatósági csoport

 

 

 

Kmf.

 

Petrovics László

polgármester

 

Dr. Horváth Béla

jegyző

 

 

 

A kivonat hiteléül:
2010. 03. 31.
Jkv. vez.