64/2010. (III.29.) számú határozata – Nemzetiségi Közösségi Ház kialakítása

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
64/2010. (III.29.) számú határozata

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, Ivor Andrásné alpolgármestert és Varga Tamás képviselőt, hogy folytassanak tárgyalást a San-Team Szabadidő Sportegyesület képviselőjével az egyesület használatában álló önkormányzati tulajdonú Nyár utcai ingatlan (volt „Proli”) oly módon történő közös használatáról, amely szerint az egyesület 2011. január 1-ig fennálló határozott idejű szerződése alatt már sor kerülhetne a tervezett Nemzetiségi Közösségi Ház kialakításának megkezdésére, az ingatlan rendbetételére.

Határidő: 2010. április 26.
Felelős: polgármester, alpolgármester

 

 

K.m.f.

 

Petrovics László

polgármester

 

Dr. Horváth Béla

jegyző

 

 

 

A kivonat hiteléül:
2010. 03. 29. jkv.