64/2012. (III. 26.) számú határozata – Pályázat benyújtása iskolai utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás és közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása témakörben

A Képviselő-testület önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó támogatások igénybevételének részletes szabályairól c. felhívásra benyújtásra kerülő pályázattal kapcsolatban kijelenti, hogy Nagymaros közigazgatási határain belül működő sportegyesületetek az alábbi közvetlen, ill. közvetett támogatásban részesíti 2012. évben:

Nagymarosi Sportegyesület
Önkormányzati ingatlan elengedett piaci bérleti díja: 3.354.000 Ft
Nagymarosi Futball Klub:
Pálya locsolásához szükséges víz: 640.000 Ft
Önkormányzati ingatlan (épület) elengedett piaci bérleti díja: 1.152.000 Ft
Önkormányzati ingatlan (pálya) elengedett piaci bérleti díja: 3.864.000 Ft

 

K.m.f.

Petrovics László s.k.             dr. Horváth Béla s.k.
polgármester                                   jegyző

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:
2012. március 27.

Dr. Horváth Béla jegyző