65/2012. (III. 26.) számú határozata – Szálloda utcai lakások bérbeadása

A Képviselő-testület a polgármesterhez beérkezett kérelemre azt az elvi döntést hozza, hogy a Szálloda utcai lakások bérbeadásáról a terület hasznosítására vonatkozó döntésig nem tud döntést hozni.

 

K.m.f.

Petrovics László s.k.          dr. Horváth Béla s.k.
polgármester                               jegyző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:
2012. március 27.

Dr. Horváth Béla jegyző