63/2010. (III. 29.) számú határozata – Gondozási Központ személygépjármű vásárlás

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
63/2010. (III. 29.) számú határozata


Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gondozási Központ 2010. évi költségvetésébe betervezett gépjármű vásárlás esetében az előterjesztésben szereplő, az intézménynek legjobban megfelelő Dacia Logan típusú gépjármű készpénzes megvásárlását támogatja.

Felkéri a polgármestert a gépkocsi megvásárlásának lebonyolítására.

Határidő: 2010. április 15.
Felelős: polgármester
Végrehajtja: Gazdálkodási Csoport

 

 

K.m.f.

Petrovics László

polgármester

 

Dr. Horváth Béla

jegyző

 

 

 

A kivonat hiteléül:
2010. 03. 21.
Jkv. vez.