62/2016. (IV. 25.) számú határozat – Gondozási Központ 2015. évi beszámolója, 2016. évi tervei

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

62/2016. (IV. 25.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület a Gondozási Központ 2015. évre vonatkozó beszámolóját és 2016. évi terveit megismerte és elfogadja.

 

 

 

                                                                       K.m.f.                                                 

                         

 

 

Petrovics László s.k.  
polgármester                                                     

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2016. április 26.

 

Dr. Horváth Béla jegyző