63/2016. (IV. 25.) számú határozat – Mosoly Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, Családi Napközi 2015. évi beszámolója, 2016. évi tervei

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

63/2016. (IV. 25.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület a Mosoly Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, Családi Napközi 2015. évre vonatkozó beszámolóját és 2016. évi terveit megismerte és elfogadja.

 

Egyúttal támogatja, hogy az intézmény közalkalmazottai (9 fő) részére 2016 májustól 8000 Ft havi összegben béren kívüli juttatás (étkezési utalvány) kerüljön megállapításra a költségvetés előirányzatán belül meglévő szabad forrás (bérmegtakarítás, dologi kiadások) terhére.

Amennyiben a költségvetés teljesítése során fedezet hiányában előirányzat módosítás válik szükségessé, akkor vállalja 2016. évre legfeljebb 775 000 Ft összegben előirányzat biztosítását.

 

 

Határidő: 2016. május 15., ill. szeptember 30.

Felelős: polgármester, intézményvezető, gazdasági vezető

 

 

 

                                                                       K.m.f.                                                 

                         

 

 

Petrovics László s.k.   
polgármester                                                    

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

               

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2016. április 26.

 

Dr. Horváth Béla jegyző