62/2013. (III. 25.) számú határozata –

A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonáról szóló rendelet-tervezettel kapcsolatban a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság következő módosító javaslatait elfogadja:
1. Az értékesítési döntés értékhatártól függetlenül a Képviselő-testület hatásköre marad (10. § (3) bekezdés).
2. A 15 millió Ft feletti értékesítést ingatlan szakportálokon kell meghirdetni (15. § (3) bekezdés).
3. Vagyonkezelői jog létesítésére vagyonelemek kijelöléséről nem dönt (17. § (2) bekezdés).
4. A vagyonkezelői jogot értékhatártól függetlenül ingatlan szakportálokon kell meghirdetni (19. § (2) bekezdés).
5. További célra ingyenes vagyonkezelői jogot nem enged át (21. § (2) bekezdés e) pont).
6. Vagyon hasznosítási jogának átengedését ingatlan szakportálokon kell meghirdetni (24. § (2) bekezdés).
7. Térítés nélkül kapott vagyon elfogadásáról értékhatár nélkül a Képviselő-testület dönt (33. § (1)-(2) bekezdés).
8. Zártkörű versenytárgyalást nem lehet tartani (37. § (2) bekezdés).
9. A rendelet április 1-én lépjen hatályba.

K.m.f.

Petrovics László s.k. polgármester
dr. Horváth Béla s.k. jegyző

 

A kivonat hiteléül:
2013. március 26.

Dr. Horváth Béla jegyző