63/2013. (III. 25.) számú határozata – Vagyongazdálkodási terv elfogadása

A Képviselő-testület az Önkormányzat vagyongazdálkodási tervét a folyamatos kiegészítés, felülvizsgálat követelménye mellett, az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

 

K.m.f.

Petrovics László s.k. polgármester
dr. Horváth Béla s.k. jegyző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:
2013. március 26.

Dr. Horváth Béla jegyző