61/2013. (III. 25.) számú határozata – Településképi véleményezési eljárásról szóló rendelet-tervezet tárgyalása

A Képviselő-testület a településképi véleményezési eljárásról szóló rendelet-tervezet tárgyalását a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság javaslatára következő ülésére napolja.

Egyetért azzal, hogy a vélemény kialakításában a polgármester a főépítész és nem tervtanács szakmai véleményét kérje ki.

Határidő: 2013. április 29.
Felelős: polgármester, főépítész

 

K.m.f.

Petrovics László s.k. polgármester
dr. Horváth Béla s.k. jegyző

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:
2013. március 26.

Dr. Horváth Béla jegyző