62/2012. (III. 26.) számú határozata – Nyilatkozat Verőce pályázatával kapcsolatban

A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy a Szennyvízelvezetés és tisztítás című, KEOP-1.2.0/09-11 azonosítójú pályázati konstrukcióról a pályázni kívánó Verőce Község Önkormányzatától tájékoztatást kapott.

Nyilatkozik továbbá, hogy a konstrukció keretében támogatást igényelni 2013-ig önkormányzati társulás, vagy egyéb más formában nem kíván.

Döntését indokolja, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő vízi közművön fejlesztés nem történik, a projekt keretében vagyont nem szerez, és nem vesz részt a projekt önrészének finanszírozásában sem.

Határidő: 2012. április 30.
Felelős: polgármester
Végrehajtja: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Csoport

 

K.m.f.

Petrovics László s.k.             dr. Horváth Béla s.k.
polgármester                                  jegyző

 

 

 

A kivonat hiteléül:
2012. március 27.

Dr. Horváth Béla jegyző