61/2011. (III. 28.) számú határozata – Gondozási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
61/2011. (III. 28.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület a Gondozási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának a kosdi telephely megszűnése miatti módosítását, és az előterjesztés mellékletét képező egységes szerkezetű Szervezeti és Működési Szabályzatot jóváhagyja.
 
 
Felelős:           jegyző
Határidő:        2011. április 15.
Végrehajtja:  Titkárság
 
 
 
K.m.f.
                                                    
 
 
 
    Petrovics László s.k.                             dr. Horváth Béla s.k.
       polgármester                                                  jegyző  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2011. 03. 29.