6/2015. (I. 26.) számú határozata – Maros Nonprofit Kft. működéséről, eredményéről szóló beszámoló

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

6/2015. (I. 26.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület a Maros Nonprofit Kft. ügyvezetőjének beszámolóját megismerte és elfogadja.

Egyúttal a soron következő ülésén tárgyalni kívánja a hulladékgazdálkodási rendelet lomtalanításra, szelektív hulladékgyűjtésre vonatkozó szabályai módosítását.

 

 

Határidő: 2015. február 23.

Felelős: polgármester

 

 

 

K.m.f.

                          

 

 

Petrovics László s.k.
polgármester                                                      

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2015. január 27.

 

Dr. Horváth Béla jegyző