5/2015. (I. 26.) számú határozata – Háziorvosi praxis eladásával kapcsolatos hozzájáruló nyilatkozat megadása

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

5/2015. (I. 26.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület dr. Rendessy Annamária háziorvos praxis értékesítésére vonatkozó bejelentését, és ezzel együtt a vele kötött feladat-ellátási szerződés felmondását megismerte és tudomásul vette.

 

Úgy dönt, hogy a praxisjog értékesítéséhez hozzájárul, az azt megszerezni kívánó dr. Juhász Attila orvossal (lakcím: Nagymaros, Őz u. 19., Orvosok Országos Nyilvántartásba vételi száma: 53422) 2015. április 1. napjától kezdődő hatállyal feladat-ellátási szerződést köt.

 

Felhatalmazza a polgármestert a feladat-ellátási szerződés aláírására.

 

 

Határidő: 2015. február 28.

Felelős: polgármester

 

 

 

K.m.f.

                         

 

 

Petrovics László s.k.   
polgármester                                                    

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

             

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2015. január 27.

 

Dr. Horváth Béla jegyző