5/2012. (I. 30.) számú határozata – Önkormányzati tulajdonú ingatlanok hasznosításáról hozott döntések áttekintése, megerősítése, vagy módosítása – Váci út 32.

A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok közül a Váci út 32. szám alatti, jelenleg Gyermekjóléti szolgálat intézmény székhelyeként funkcionáló épületet megüresedése esetén a továbbiakban Helytörténeti Múzeum, civil szervezetek háza, mesearchívum elhelyezése, kulturális rendezvény helyszín funkciókra kívánja hasznosítani.

Felkéri a Polgármestert, a funkcióhoz illeszkedő pályázatok felkutatására és folyamatos figyelemmel kisérésére.

Határidő: 2012. február 29.
Felelős: polgármester
Végrehajtja: Városfejlesztési és városüzemeltetési csoport

 

K.m.f.

 

Petrovics László s.k.            dr. Horváth Béla s.k.
polgármester                                   jegyző