60/2013. (III. 25.) számú határozata – Közterület-használati díj módosítása

A Képviselő-testület a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság javaslatára a 3/2012. (II.2.) önkormányzati rendelet 1. számú mellékletének 12. számú pontjának havi díjtételét 625 Ft/m2/hónap díjtételre módosítja.

 

K.m.f.

Petrovics László s.k. polgármester
dr. Horváth Béla s.k. jegyző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:
2013. március 26.

Dr. Horváth Béla jegyző