61/2010. (III. 29.) számú határozata – Mosoly Mikro-térségi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat Alapító Okiratának, Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
61/2010. (III. 29.) számú határozata

A Képviselő-testület a Mosoly Mikro-térségi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat módosított Alapító okiratát, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatát megismerte és elfogadja.

Felkéri a Jegyzőt az alapító okirat Magyar Államkincstár részére történő megküldésére.

Határidő: 2010. március 31.
Felelős: jegyző

 

 

K.m.f.

Petrovics László

polgármester

 

Dr. Horváth Béla

jegyző

 

 

 

A kivonat hiteléül:
2010. 03. 31.
Jkv. vez.