60/2010. (III. 29.) számú határozata – Védőnői állás betöltésére pályázat kiírásáról döntés

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
60/2010. (III. 29.) számú határozata

Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet védőnői állás betöltésére.

Pályázati feltételek:
– főiskolai végzettség: védőnői oklevél
– magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– helyismeret

A pályázathoz csatolni kell:
– végzettséget igazoló okiratok másolata,
– 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy a kérelem feladását igazoló bizonylat másolata.

Ellátandó feladatok:
A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendeletben meghatározott feladatok.
A kinevezés határozatlan időre történik, négy hónapos próbaidő kikötésével.
Az illetmény és egyéb juttatások megállapítása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján történik.

A munkakör legkorábban 2010. augusztus 15. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtási határideje: 2010. július 31.

A pályázat benyújtásának módja: a pályázatot a Nagymaros Város Önkormányzatának polgármesteréhez kell benyújtani postai úton, vagy személyesen, lezárt borítékban az alábbi címre: 2626 Nagymaros, Fő tér 5., Petrovics László polgármester.

A borítékon kérjük feltüntetni: „Védőnői pályázat”

A pályázat elbírálásának ideje, módja: A benyújtott pályázatokról a képviselő testület a pályázat benyújtására előírt határidőt követő első – várhatóan 2010. augusztus 9-i – ülésén a polgármester javaslata alapján dönt.

Felkéri a jegyzőt, hogy a pályázat közzétételéről gondoskodjon.

Határidő: 2010. április 15.
Felelős: jegyző
Végrehajtja: személyügyi ügyintéző

 

 

K.m.f.

Petrovics László

polgármester

 

Dr. Horváth Béla

jegyző

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:
2010. 03. 31.
Jkv. vez.