60/2012. (III. 26.) számú határozata – „Nagymaros kereskedelmi főutcájának funkcióbővítő rehabilitációja, a belső városközpont komplex környezet-rendezésének folytatása – közterületi építés”c. építési kivitelezés közbesz. eljárással kapcs. döntés meghozat

A Képviselő-testület a „Nagymaros kereskedelmi főutcájának funkcióbővítő rehabilitációja, a belső városközpont komplex környezet-rendezésének folytatása – közterületi építés” tárgyban, megjelent általános egyszerű közbeszerzési eljárásban az alábbi döntést hozza:
a) a jelen közbeszerzési eljárást eredményessé nyilvánítja;
b) a 4-ÉPV Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (2534 Tát, Gorkij fasor 5.), a BAUGREEN Építőipari és Szolgáltató Kft. (2330 Dunaharaszti, Felső Duna 36/b.), és a Vértes-Út Építő és Szolgáltató Kft. (2890 Tata, Agostyáni út 78.) ajánlatát érvényesnek nyilvánítja;
c) a HEDÚT ’91 Kft. (3261 Pálosvörösmart, Hagyóka út 1.), a KÉSZ Építő és Szerelő Zrt. (6722 Szeged, Gutenberg u. 25-27.), Bola 95 Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (2000 Szentendre, Rózsa u. 14.), Dél-Pesti T&T Kft. (1202 Budapest, Bessenyei u. 49.), Otys Úttechnika Kft. (2030 Érd, Bádogos utca 57.), Harmat Kert Kft. (1195 Budapest, Hofherr Albert u. 11/A.), JUKO Építőipari és Szolgáltató Kft., Veresmester Ingatlanfejlesztő Kft. (2112 Veresegyház, Lévai út 46., Veresmester Ingatlanfejlesztő Kft.), Everling Építő, Termelő és Szolgáltató Kft. (2117 Isaszeg, Aulich u. 3.), „MÉLYKÖZÉP” Kft. (1215 Budapest, Vasas u. 14.), Silvo-Trade Kft. (2600 Vác, Petőfi u. 70.), Lián Kertészeti Kft. (1119 Budapest, Thán Károly u. 3-5.) ajánlatát érvénytelennek nyilvánítja;
d) a 4-ÉPV Építőipar, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft-t nyertes ajánlattevőként hirdeti ki.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésének megfelelően járjon el, a kihirdetésről a közbeszerzési tanácsadó útján gondoskodjon, egyúttal felhatalmazza a vállalkozási szerződés Kbt.-ben előírt határidő leteltét követő megkötésére.

Határidő: 2012. március 30.
Felelős: polgármester – Városfejlesztési csoport

K.m.f.

Petrovics László s.k.               dr. Horváth Béla s.k.
polgármester                                       jegyző

A kivonat hiteléül:
2012. március 27.

Dr. Horváth Béla jegyző