59/2012. (III. 26.) számú határozata – „Nagymaros kereskedelmi főutcájának funkcióbővítő rehabilitációja, a belső városközpont komplex környezet-rendezésének folytatása – magasépítés” c. építési kivitelezés közbesz. eljárással kapcsolatos döntés meghozata

A Képviselő-testület a „Nagymaros kereskedelmi főutcájának funkcióbővítő rehabilitációja, a belső városközpont komplex környezet-rendezésének folytatása – magasépítés” tárgyban, megjelent általános egyszerű közbeszerzési eljárásban az alábbi döntést hozza:
a) a jelen közbeszerzési eljárást az 1., 2., és 3. részek vonatkozásában – mivel nem tettek az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel megfelelő ajánlatot – a Kbt. 92. § c) pontja alapján eredménytelenné nyilvánítja;
b) az 1., 2., és 3. részek vonatkozásában a HÓD Kft. (2626 Nagymaros, Tégla u. 6.), a Halastó Camping Kft. (2085 Pilisvörösvár, Deák F. u. 27.), és az ÉPKOMPLEX Kft. (2100 Gödöllő, Rét u. 37.) ajánlatát érvényesnek nyilvánítja;
c) az 1., 2., és 3. részek vonatkozásában a SILVO – Trade Kft. (2600 Vác, Petőfi u. 70.) és a Sogo-Bau Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2094 Nagykovácsi, Nagyszénás u. 45.) ajánlatát érvénytelennek nyilvánítja;

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésének megfelelően járjon el, a kihirdetésről a közbeszerzési tanácsadó útján gondoskodjon, egyúttal felhatalmazza, hogy a megvalósítás érdekében a pályázati Közreműködő szervezetnél szükséges egyeztetéseket folytassa le (határidő módosítás, műszaki tartalom csökkentése).

Határidő: 2012. március 30.
Felelős: polgármester – Városfejlesztési csoport

K.m.f.

Petrovics László s.k.                 dr. Horváth Béla s.k.
polgármester                                      jegyző

A kivonat hiteléül:
2012. március 27.

Dr. Horváth Béla jegyző