59/2010. (III. 29.) számú határozata – Beszámoló a NAKE állandó kiállításának 2009. évi működéséről

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
59/2010. (III. 29.) számú határozata

A Képviselő-testület a Nagymarosi Képzőművész Egyesület beszámolóját a Nagymaros, Váci út 21. szám alatti ingatlan földszinti helyiségcsoportjának használatáról elfogadja.

 

 

K.m.f.

Petrovics László

polgármester

 

Dr. Horváth Béla

jegyző

 

 

A kivonat hiteléül:
2010. 03. 31.
Jkv. vez.