59/2013. (III. 25.) számú határozata – Közterület felújítás, – építés tervezésére, ütemezésére javaslat

A Képviselő-testület a közterület-felújítás, -építés tervezésére, ütemezésére vonatkozó előterjesztést az abban foglalt sorrendiségben elfogadja

Határidő: 2013. március 31.
Felelős: polgármester – Városfejlesztési csoport

K.m.f.

Petrovics László s.k. polgármester
dr. Horváth Béla s.k. jegyző

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:
2013. március 26.

Dr. Horváth Béla jegyző