58/2013. (III. 25.) számú határozata – Közlekedési rend felülvizsgálata

A Képviselő-testület a közlekedési renddel kapcsolatos beszámolót elfogadja.
A költségvetési helyzet függvényében szükségesnek tartja az előterjesztésben szereplő tervezési munkák megrendelését.

Határidő: 2013. március 31.
Felelős: polgármester – Városfejlesztési csoport

 

K.m.f.

Petrovics László s.k. polgármester
dr. Horváth Béla s.k. jegyző

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:
2013. március 26.

Dr. Horváth Béla jegyző