58/2012. (III. 26.) számú határozata – Gondozási Központ étkezési normája emelésének jóváhagyása

A Képviselő-testület a Gondozási Központ vezetője javaslatára az Idősek nappali ellátása (881011) és az Idősek Otthona (873011) szakfeladatok élelmezési nyersanyagnormájának 330 Ft/fő/nap összegre történő emelését jóváhagyja.

 

K.m.f.

Petrovics László s.k.             dr. Horváth Béla s.k.
polgármester                         jegyző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:
2012. március 27.

Dr. Horváth Béla jegyző