58/2010. (III. 29.) számú határozata – Az Egészségügyi miniszter által adományozható szakmai elismerésre javaslattétel

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
58/2010. (III. 29.) számú határozata

A Képviselő-testület a Magyar Védőnők Egyesülete megkeresésére úgy dönt, hogy az önkormányzatnál több évtizedes eredményes és sikeres védőnői tevékenységet folytatott Gyimesi Lászlóné (sz. Krix???? Éva) nyugalmazott védőnő részére az Egészségügyi Miniszter Díszoklevele elismerő cím adományozására tesz javaslatot.

Az elismerés átadását Semmelweis Ignác születése napján (július 1.) javasolja.

Felkéri a Polgármestert, hogy a javaslatot az Egészségügyi Miniszter részére küldje meg.

Határidő: 2010. április 1.
Felelős: polgármester

 

 

K.m.f.

Petrovics László

polgármester

 

Dr. Horváth Béla

jegyző

 

 

A kivonat hiteléül:
2010. 03. 31.
Jkv. vez.