58/2016. (IV. 14.) számú határozat – „Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása” projekt keretében Dózsa György úti óvoda bővítése csoportszobával vonatkozó hirdetmény nélküli egyszerű közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntés

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

58/2016. (IV. 14.) számú határozata

 

 

Képviselő-testület a „Dózsa György úti óvoda bővítése csoportszobával” tárgyban, megjelent hirdetmény közzététele nélküli eljárásban az alábbi döntést hozza:

       az ÉP-MAN Építőipari és Kereskedelmi Kft., illetőleg a CZERO Projekt Szolgáltató Kft. és a Kharisz Kft. – mint közös ajánlattevők ajánlata azonosan a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja szerint érvénytelen,

       a jelen közbeszerzési eljárást eredménytelenné nyilvánítja.

 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésének megfelelően járjon el, a kihirdetésről a közbeszerzési tanácsadó útján gondoskodjon.

 

 

Határidő: 2016. április 15.

Felelős: polgármester, városfejlesztési és városüzemeltetési csoport

 

 

                                                                           

K.m.f.

                         

 

 

Petrovics László s.k.  
polgármester                                                     

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                  

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2016. április 15.

 

Dr. Horváth Béla jegyző