57/2016. (IV. 14.) számú határozat – Zöldpont Egyesülettel fennálló együttműködési megállapodás és megbízási szerződés végrehajtása folyamatának áttekintése

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

57/2016. (IV. 14.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület a Zöldpont Egyesület és Szerkesztőséggel fennálló együttműködési megállapodás végrehajtása érdekében, az egyesület által benyújtott összegzés megállapításait figyelembe véve a következő feladatok végrehajtását kéri:

a)    a civil szervezeteket össze kell hívni az együttműködés lehetőségei felmérése érdekében,

b)   a környező önkormányzatok polgármesterei, valamint az érintett szakemberek bevonásával idegenforgalmi konferenciát kell szervezni a térség adottságai kiaknázhatósága áttekintése érdekében,

c)    a kompátkelés és a kerékpárút forgalma számlálását el kell végezni, lehetőség szerint megváltozott munkaképességű személyek, vagy diákmunkások megbízásával,

d)   a gyümölcsök utcája projekthez a Dézsma utca érintett ingatlantulajdonosai adatait össze kell gyűjteni, amely alapján a szándék felmérése érdekében meg kell keresni őket,

e)    a Duna Stratégia megalkotása, végrehajtása folyamatában az önkormányzatnak részt kell vállalnia, meg kell kísérelni a polgármester Tanácsba történő bekerülését.

 

Határidő: 2016. április 30., illetve folyamatos

Felelős: polgármester, egyesület elnöke, stratégiai referens

 

 

                                                                       K.m.f.                                                 

                     

Petrovics László s.k.   
polgármester                                                    

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                 

 

A kivonat hiteléül:

2016. április 15.

 

Dr. Horváth Béla jegyző