59/2016. (IV. 25.) számú határozat – Napirend elfogadása

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

59/2016. (IV. 25.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület az alábbi napirendet fogadta el:

     

1.    Beszámoló a lejárt határidejű határozatok teljesítéséről

2.    Nyár u. 2. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan hasznosításáról döntés

3.    Gondozási Központ 2015. évi beszámolója, 2016. évi tervei

4.    Mosoly Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat, Családi Napközi 2015. évi beszámolója, 2016. évi tervei

5.    Nagymaros Város Fejlesztéséért Közhasznú Alapítvány beszámolója

6.    Beszámoló a társulásokról, az önkormányzat szervezetekben való részvételéről, annak eredményeiről és további együttműködésekről

7.    Beszámoló a 2016. évi nyári rendezvények előkészítéséről, és a rendezvényeken közreműködő civil szervezetek támogatásáról döntés

8.    Egyebek

a)    Attila szobor költségeihez való hozzájárulásról döntés

b)   Fehérhegy u. 4. szám alatti ingatlanra vételi ajánlat megtételéről döntés

c)    Szálloda u. 8/A. alatti ingatlan bérbeadásáról döntés

d)   Sport alapítvány létrehozásáról elvi döntés

e)    Képviselői kérdések

 

 

 

K.m.f.

                                        

 

 

Petrovics László s.k.  
polgármester                                                   

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                  

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2016. április 26.

 

Dr. Horváth Béla jegyző