58/2015. (III. 30.) számú határozat – Mátyás Étkezde Nonprofit Kft. eszközbeszerzési javaslatáról döntés

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

58/2015. (III. 30.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület az önkormányzati tulajdonú Mátyás Étkezde Nonprofit Kft. eszközbeszerzési javaslatával kapcsolatban egyetért az ételszállításhoz használandó, munkavállaló tulajdonában álló gépkocsi javítási költségei megelőlegezésével.

Az ételszállító dobozok záró fóliázására alkalmas gép beszerzésére vonatkozó tervet nem támogatja, a nagyobb kiszállított adagszám eléréséig az elérhető fedeles dobozokban való szállítással ért egyet.

 

 

 

K.m.f.

                          

 

 

Petrovics László s.k.    
polgármester                                                   

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2015. március 31.

 

Dr. Horváth Béla jegyző