59/2015. (III. 30.) számú határozat – Wildenrosen tánccsoport támogatási kérelméről döntés

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

59/2015. (III. 30.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület a Wildenrosen tánccsoport fellépő ruha beszerzése érdekében benyújtott támogatási kérelmére úgy dönt, hogy a rendezvényi költségvetésben fenntartott tartalék előirányzat terhére 50 000 Ft támogatást biztosít. A támogatással a kérelmező számlával köteles elszámolni.

 

Felhatalmazza a polgármestert a támogatási megállapodás aláírására és a támogatás kifizetésére.

 

 

Határidő: 2015. április 15.

Felelős: polgármester

 

 

 

K.m.f.

                         

 

 

Petrovics László s.k.  
polgármester                                                     

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2015. március 31.

 

Dr. Horváth Béla jegyző