58/2011. (III. 28.) számú határozata – A Váci Rendőrkapitányság kapitányságvezetője kinevezésének tudomásul vétele

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
58/2011. (III. 28.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület Pest Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője megkeresésére a Váci Rendőrkapitányság élére Dr. Nagy László rendőr alezredes kapitányságvezetői beosztásba történő kinevezését tudomásul veszi.
 
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a főkapitányt értesítse.
 
 
Határidő:2011. április 5.
Felelős:polgármester
 
 
 
K.m.f.
                                           
 
 
    Petrovics László s.k.                             dr. Horváth Béla s.k.
       polgármester                                                  jegyző  
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2011. 03. 29.