56/2016. (IV. 14.) számú határozat – Napirend elfogadása

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

56/2016. (IV. 14.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület az alábbi napirendet fogadta el:

     

1.    Zöldpont Egyesülettel fennálló együttműködési megállapodás és megbízási       szerződés végrehajtása folyamatának áttekintése

2.    Dózsa György utcai óvoda bővítése közbeszerzési eljárásában döntéshozatal

 

 

 

 

 

K.m.f.

                                        

 

Petrovics László s.k.     
polgármester                                                

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2016. április 15.

 

Dr. Horváth Béla jegyző