57/2014. (III. 31.) számú határozata – Nagymarosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület elhelyezési kérelme

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
57/2014. (III. 31.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság javaslatára a Nagymarosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelmére, gépkocsijuk és eszközeik tárolására, ügyeleti helyiség biztosítására az önkormányzat által megvásárolt Vasút utcai (338 hrsz.) ingatlan utcai szárnyában vállalja – az egyesület katasztrófavédelem részéről történő felújítási, üzemeltetési támogatás függvényében – ingatlan részt biztosítani.
 
Az ingyenes használat feltétele a rezsiköltségek és a szüksége felújítási, átalakítási költségek egyesület általi viselése.
Ennek teljesítése esetén felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
 
 
Határidő: 2014. április 30.
Felelős: polgármester, városfejlesztési csoport
 
 
 
K.m.f.
                          
 
 
Petrovics László s.k.  
polgármester                                                    
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
                   
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2014. április 2.
 
Dr. Horváth Béla jegyző