58/2014. (III. 31.) számú határozata – Piacon történt képviselői magatartás véleményezése

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
58/2014. (III. 31.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület elítéli Szomráky Pál képviselő 2014. március 15-én a helyi termelői piacon folytatott jogsértő – a közterület-felügyelő felszólítása ellenére is folytatott – magatartását, egyúttal felszólítja a jogszabályok, különösen az önkormányzati rendeletek betartására.
 
 
 
K.m.f.
                         
 
 
Petrovics László s.k.                                                    
polgármester
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2014. április 2.
 
Dr. Horváth Béla jegyző