56/2014. (III. 31.) számú határozata – Nagymarosi Kulturális Egyesület támogatási kérelme

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
56/2014. (III. 31.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület a Nagymarosi Kulturális Egyesület támogatási kérelmére az általuk elnyert 896 709 Ft Leader pályázati támogatás megelőlegezésére kész támogatást biztosítani, amennyiben annak jogszabályi lehetősége fennáll.
 
Döntését ezt követően kívánja meghozni.
 
 
Határidő: 2014. április 30.
Felelős: polgármester, gazdasági vezető
 
 
 
K.m.f.
                         
 
 
Petrovics László s.k.
polgármester                                                       
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2014. április 2.
 
Dr. Horváth Béla jegyző