55/2016. (IV. 8.) számú határozat – Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, fejlesztése, energetikai korszerűsítés című pályázat – döntés meghozatala

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

55/2016. (IV. 8.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a VP-6-7.4.1.1-16 kódszámon közzétett pályázati felhívásra Településképet meghatározó épületek külső felújítása: a fejlesztéssel érintett épület, épületek, épületrészek külső felújítása címen (2. célterület) pályázatot nyújt be a tulajdonában álló Váci út 18. szám (1933 hrsz.) alatti iskolaépület felújítására, korszerűsítésére.

A pályázatot 50 millió Ft támogatás iránt rendeli el benyújtani, melyhez a felhívásban előírt mértékű önerőt költségvetéséből saját forrásként biztosítja.

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.

 

 

Határidő: 2016. április 15., ill. a benyújtás kezdő napja

Felelős: polgármester

Végrehajtó: városfejlesztési és városüzemeltetési csoport

 

 

 

K.m.f.

                         

 

 

Petrovics László s.k.  
polgármester                                                     

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2016. április 11.

 

Dr. Horváth Béla jegyző