56/2015. (III. 30.) számú határozat – Köbölvölgy 11032 hrsz. útrészlet értékesítéséről hozott döntés felülvizsgálata

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

56/2015. (III. 30.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság javaslatára 14/2015. (I. 26.) számú határozatát felülvizsgálva úgy dönt, hogy az előterjesztéshez csatolt felmérési vázrajzon I., II. számmal jelölt, közútként használt ingatlanrészeket nem értékesíti, azt továbbra is közútként tarja fenn.

 

Kizárólag a 11034 hrsz. ingatlan által a 11032 hrsz. útból elfoglalt, III. számmal jelölt területrész értékesítését javasolja 328 Ft/m2 + járulékos költségek vételáron Kiss Ilona részére.

 

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a kérelmezőt, és aláírja a telekalakítási vázrajzot, valamint az adásvételi szerződést.

 

 

Határidő: 2015. május 31.

Felelős: polgármester

Végrehajtja: Városfejlesztési Csoport

 

 

 

K.m.f.

                         

 

 

Petrovics László s.k.  
polgármester                                                     

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2015. március 31.

 

Dr. Horváth Béla jegyző