55/2015. (III. 30.) számú határozat – Közterület elnevezéséről döntés

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

55/2015. (III. 30.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület a 81/1997. számú határozatot pontosítva a 10204/2 hrsz. és 263 hrsz. közutat Szent Mihály utcaként, a 264 hrsz. közutat pedig Mihály utcaként nevezi el.

 

 

Határidő: 2015. április 30.

Felelős: polgármester

Végrehajtó: Városfejlesztési csoport, anyakönyv

 

 

 

K.m.f.

                         

 

 

Petrovics László s.k. 
polgármester                                                     

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2015. március 31.

 

Dr. Horváth Béla jegyző