55/2014. (III. 31.) számú határozata – Nagymaros A-34 Postagalambsport Egyesület elhelyezési kérelme

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
55/2014. (III. 31.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület a Nyár u. 2. szám alatti ingatlan bérbeadására tekintettel a Nagymaros A-34 Postagalambsport Egyesület kérelmére eszközeik elhelyezésére a szálloda (felvonulási lakótelep) ABC épületének ingyenes használatát biztosítja annak hasznosításáig.
 
 
 
K.m.f.
                          
 
 
Petrovics László s.k.  
polgármester                                                    
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2014. április 2.
 
Dr. Horváth Béla jegyző