56/2013. (III. 25.) számú határozata – Napközi Otthonos Óvoda módosított Szervezeti és Működési Szabályzata jóváhagyása

A Képviselő-testület a Napközi Otthonos Óvoda módosított Szervezeti és Működési Szabályzatával a szakmai munkaközösségek maximum számának feltüntetése mellett (legfeljebb 5) egyetért, azt jóváhagyja.

 

K.m.f.

Petrovics László s.k. polgármester
dr. Horváth Béla s.k. jegyző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:
2013. március 26.

Dr. Horváth Béla jegyző