56/2011. (III. 28.) számú határozata – Orvosi ügyeleti rendszer működtetésére pályázat kiírása

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
56/2011. (III. 28.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület az alapellátási ügyelet biztosítására pályázat kiírásáról dönt.
 
A pályázat ajánlattételi felhívását a 2003. évi CXXIX. törvény 251. § (2) bekezdése alapján a következő három ajánlattevőnekkell megküldeni a törvény 249. § (2) bekezdésében, és az előterjesztésben szereplő tartalommal:
         JUNIMED Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság (2626 Nagymaros, Őz u 19.),
         Oxyteam-Nemzeti Sportszövetség Mentőszolgálat Kft. (2617 Alsópetény, Petőfi út 24.),
         B és K’96 Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság (2628 Szob, Arany J. u. 22.).
 
Az ajánlattétel határidejét 15 napban állapítja meg.
Felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
 
 
Határidő: 2011. április 5.
Felelős: polgármester, jegyző
 
 
 
K.m.f.
 
 
                                                     
 
    Petrovics László s.k.                             dr. Horváth Béla s.k.
       polgármester                                                  jegyző  
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2011. 03. 29.