55/2011. (III. 28.) számú határozata – Az egészségház állapotával kapcsolatos kérdések áttekintése

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
55/2011. (III. 28.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület az Egészségház javítási, felújítási, korszerűsítési feladatait áttekintette, az előterjesztésben foglaltakat tudomásul veszi.
 
Szükségesnek tartja a társasházi Alapító Okiratot áttekinteni, felülvizsgálni, és a tulajdonostársakkal együtt megtárgyalni, annak érdekében, hogy a költségek viselése, számlázása, a közös költség megfizetése és felhasználása az Alapító Okiratnak megfelelően, tulajdoni hányad mértékében történjen.
 
 
Határidő: 2011. április 30.
Felelős: polgármester, jegyző
 
 
 
K.m.f.
                                                     
 
 
 
    Petrovics László s.k.                             dr. Horváth Béla s.k.
       polgármester                                                  jegyző  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2011. 03. 29.