56/2010. (III. 29.) számú határozata – A Városi Gyámhivatal 2009. évi beszámolója, 2010. évi tervei

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
56/2010. (III. 29.) számú határozata

A Képviselő-testület a Nagymaros Városi Gyámhivatal beszámolóját megismerte és elfogadja.

 

 

K.m.f.

Petrovics László

polgármester

 

Dr. Horváth Béla

jegyző

 

 

A kivonat hiteléül:
2010. 03. 31.
Jkv. vez.