55/2010. (III. 29.) számú határozata – Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2009. évi munkájáról

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
55/2010. (III. 29.) számú határozata

A Képviselő-testület megismerte és tudomásul veszi a jegyző kiegészítését a Hivatal 2009. évi, elfogadott beszámolójával kapcsolatban.

 

 

K.m.f.

Petrovics László

polgármester

 

Dr. Horváth Béla

jegyző

 

 

A kivonat hiteléül:
2010. 03. 31.
Jkv. vez.