54/2015. (III. 30.) számú határozat – Közvilágítási hálózat bővítése iránti kérelemről döntés

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

54/2015. (III. 30.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület támogatja a Kóspallagi úton a 12842/1 hrsz. ingatlan elé közvilágítási lámpa felszerelését, amennyiben lámpatest felszerelésének költségét a kérelmező felvállalja.

Ebben az esetben az üzemeltetési költségét az Önkormányzat felvállalja.

 

Felkéri a polgármestert, hogy értesítse a kérelmezőt a döntéséről, továbbá a költségek vállalása esetén a kiépítést rendelje meg.

 

 

Határidő: 2015. április 30.

Felelős: intézményvezető

Végrehajtja: Városüzemeltetési és Városfejlesztési csoport

 

 

 

K.m.f.

                          

 

 

Petrovics László s.k. 
polgármester                                                     

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2015. március 31.

 

Dr. Horváth Béla jegyző