54/2014. (III. 31.) számú határozata – Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2013. évi munkájáról

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
54/2014. (III. 31.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület a jegyző Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.
 
 
 
K.m.f.
                         
 
 
Petrovics László s.k. 
polgármester                                                     
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2014. április 2.
 
Dr. Horváth Béla jegyző